آدرس ایمیل
itccenter@cmu.ac.ir
سوالی دارید؟
31272160
ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه 14 - 7
بازیابی کلمه عبور ایمیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی
@mail.cmu.ac.ir
اطلاعات کاربری جدید برای شما پیامک گردید.
ورود به ایمیل
توجه: نام کاربر و کلمه عبور را دقیقا مانند آنچه که در اختیار شما قرار گرفته وارد کنید (به حروف بزرگ و کوچک حساس است.)
پس از اولین ورود باید کلمه عبور پیامک شده را تغییر دهید.
سياست كلمه عبور: حداقل طول 8 كاراكتر و حاوي حداقل يك حرف بزرگ انگليسي حداقل يك حرف كوچك انگليسي و حداقل يك عدد