آدرس ایمیل
itccenter@cmu.ac.ir
سوالی دارید؟
31272160
ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه 14 - 7
ثبت نام اینترنت دانشجویان
تنها دانشجویانی می توانند حساب کاربری ایجاد کنند که در سامانه آموزشی گلستان ، در ترم تحصیلی جاری دارای انتخاب واحد باشند.
به جمع کاربران اینترنت دانشگاه خوش آمدید.
اطلاعات کاربری برای شما پیامک گردید.

مدیریت حساب کاربری اینترنت