آدرس ایمیل
itccenter@cmu.ac.ir
سوالی دارید؟
31272160
ساعات کاری
شنبه تا چهارشنبه 14 - 7
فعال سازی اینترنت دانشجویان
تنها دانشجویانی امکان فعال سازی حساب کاربری را دارند که در سامانه آموزشی گلستان ، در ترم تحصیلی جاری دارای انتخاب واحد باشند.
کاربری شما با موفقیت فعال گردید.
مدیریت حساب کاربری اینترنت